تولید محتوا

تولید محتوا

در عصر اینترنت ، تولید محتوا هسته اصلی  بازاریابی است.

تولید محتوا برای محصول یا خدمات شما مشتری می‌آورد.یک روش کم هزینه است که  به ایجاد شهرت، اعتماد و اعتبارکمک می‌کند.نتایج و عملکرد آن به راحتی قابل تحلیل است و در وفادارسازی مشتریان تاثیرگذار است.

در تولید محتوا چه نکاتی را باید رعایت کرد :
  • شناخت مخاطبان و کاربران
  • شناسایی کلمات کلیدی
  • انتخاب عنوان مناسب
  • مطالبی بگذارید که ارزش به اشتراک گذاری بالایی دارند
  • استفاده از تصاویر در تولید محتوا
  • عدم استفاده از محتوای کپی
  • از یک بخش برای اقدام به عمل استفاده کنید. (CTA)
slide-847d5b7
slide-6f9134e