طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب

 طراحی جلد کتاب باید به گونه ای باشد که بتواند نظر مخاطب را به خود جلب کرده و او را آن چنان درگیر سازد که نسخه فروشی کتاب را به محض دیدن جلد آن به دست گرفته و برای خرید آن به سراغ متن نوشته شما برود. در حقیقت اولین چیزی که خریدار را به خواندن ورق به ورق یک کتاب وادار می‌کند، طراحی جلد حرفه ای آن است. این موضوعی اثبات شده است که، یک طراحی جلد کتاب گیرا و با کیفیت، در افزایش فروش یک کتاب بسیار موثر است.

در طراحی جلد کتاب چه نکاتی باید رعایت شود
  • مرتبط بودن طرح با محتوای کتاب
  • انتخاب فونت مناسب
  • شناخت مخاطب هدف و دانستن محدوده ی سنی آن ها
  • استفاده از تصاویر و رنگ های جذاب و چشمگیر
slide-847d5b7
slide-6f9134e