طراحی سربرگ

طراحی سربرگ

از چاپ سربرگ جهت مکاتبه و نامه نگاری های اداری یا درج قراردادها با مشتریان و سازمان‌ های کوچک و بزرگ و ارگان های دولتی ، استفاده می‌ شود. این امر سبب می‌ شود تا سازمان با شرکت های دیگر تعامل داشته و لوگو و برند شرکت دست به دست بین سازمان‌ ها و افراد مختلف چرخیده شود و با کمترین هزینه بیشترین تبلیغات صورت بگیرد و برند تجاری، فعالیت کاری و هویت اصلی شرکت معرفی شده و کارهای انجام گرفته توسط شرکت برای مشتریان شفاف سازی شود.

در طراحی سربرگ چه نکاتی باید رعایت شود

  • انتخاب سایز مناسب برای سربرگ
  • جنس کاغذ مناسب
  • درج نام شرکت و لوگو
  • استفاده از فونت و اندازه فونت مناسب
  • درج راه های ارتباطی با شرکت
  • استفاده از رنگ برند خود در طراحی سربرگ
  • استفاده از حداقل عناصر گرافیکی
slide-847d5b7
slide-2b84cea
slide-4a83cd7