طراحی لوگو

طراحی لوگو

طراحی انحصاری لوگو یا آرم یکی از مهمترین اقدامات برای شروع یک کسب و کار است.

به همان اندازه که نام شرکت یا کسب و کار شما اهمیت دارد، طراحی لوگوی شایسته و البته زیبا و ماندگار به تبیین هویت برند شما کمک شایانی می کند.یک لوگوی خوب، سنگ بنای اصلی برند شما است. این نماد باعث می‌شود تا مشتریان درک کنند که شما چه کاری انجام می‌دهید، چه کسی هستید و به چه چیزی ارزش می دهید. این تصویر کوچک، مسئولیت زیادی بر دوش خود دارد.

در طراحی لوگو چه نکاتی باید رعایت شود
  • ساده بودن
  • هدفمند بودن
  • متمایز بودن
  • خوب دیده شدن
  • به یاد ماندنی بودن
  • همیشگی بودن
  • به کار بردن نام تجاری در لوگو
  • هم خوانی لوگو با کسب و کار
slide-847d5b7
slide-6f9134e